Vuosikokous 2023

Vuosikokous 15.4.2023

Vuosikokous pidetään 15.4.2023, klo 14 metsästysmajalla. Lämpimästi tervetuloa kokoukseen ja osallistumaan seuran toimintaan! Muistetaan, että seura on jäsentensä näköinen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Hyväksytään työjärjestys

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä muista maksuista

11) Päätetään seuran johtokunnan jäsenten sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

16) Päätetään esityksistä yhdistyksille ja järjestöille, joihin seura kuuluu

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä