Vuosikokous 2023

Vuosikokous 15.4.2023

Vuosikokous pidetään 15.4.2023, klo 14 metsästysmajalla. Lämpimästi tervetuloa kokoukseen ja osallistumaan seuran toimintaan! Muistetaan, että seura on jäsentensä näköinen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

VUOSIKOKOUS 2023
Aika: Lauantaina 15.4.2023, klo 14
Paikka: Metsästysmaja, Muurolantie 955 A, Muurola

ASIALISTA

1. Valitaan kokouksen;

1.1. puheenjohtaja
1.2. sihteeri
1.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Hyväksytään työjärjestys

4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali (Ollut vuonna 2022 Mikko Suoknuuti)

7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle (Erovuorossa: Veli-Matti Heininen, Jenna Kallinen, Veli-Matti Pekkanen)

8. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle (Ollut vuonna 2022 Sami Suoknuuti ja Markus Tylli, varalla Juha Joenpolvi ja Jarmo Ristola)

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä muista maksuista

11. Päätetään seuran johtokunnan jäsenten sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

14. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Päätetään Kaakkois-Suomen Karhukoirayhdistyksen kanssa perustettavasta uudesta yhdistyksestä, jonka pääasiallisena tarkoituksena olisi hallinnoida joka toinen vuosi järjestettävän koiranäyttelyn varallisuutta

16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä