Ajankohtaista

Vuosikokous 2023

Vuosikokous 15.4.2023

Vuosikokous pidetään 15.4.2023, klo 14 metsästysmajalla. Lämpimästi tervetuloa kokoukseen ja osallistumaan seuran toimintaan! Muistetaan, että seura on jäsentensä näköinen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Hyväksytään työjärjestys

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä muista maksuista

11) Päätetään seuran johtokunnan jäsenten sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

16) Päätetään esityksistä yhdistyksille ja järjestöille, joihin seura kuuluu

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Hirvenhiihdot 2023

Hirvenhiihdot 19.3.2023

Seuran hirvenhiihdot hiihdetään poikkeuksellisesti omana tapahtumanaan vuosikokouksen venyessä huhtikuulle. Laita siis ylös sunnuntai 19. maaliskuuta ja aloitus klo 10 metsästysmajalta.

Lämpimästi tervetuloa, vaikka vaan ampumaan, jos ei hiihto onnistu syystä tai toisesta!

MMM:n vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategia

MMM:n vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti keväällä 2022 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan esitystä vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategiaksi. Nyt valmistunut esitys sisältää useita toimia, joilla vahvistetaan taantuvia vesilintukantoja sekä edistetään tarhattujen riistalintujen hyvinvointia.

Lue koko uutinen MMM:n sivuilta linkistä:
https://mmm.fi/-/esitys-vastuullisen-vesilintumetsastyksen-ja-riistalintutarhauksen-strategiaksi-on-valmistunut

Rhy:n ylimääräinen vuosikokous

Rhy:n ylimääräinen vuosikokous

Miehikkälän riistanhoitoyhdistyksen ylimääräinen vuosikokous keskiviikkona 28.12.2022 klo 18:00 Miehikkälän koulukeskuksella, Keskustie 9, 49700 Miehikkälä.

Kokouksessa hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma sekä esitetään hyväksyttäväksi tili ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Ruokaviraston koirarekisteri -webinaari

Ruokaviraston koirarekisteri -webinaari

Kennelliitto järjestää tiistaina 22.11. webinaariin, jossa Ruokaviraston asiantuntijat kertovat, mitä uuden viranomaisten koirarekisterin käyttöönotto tarkoittaa käytännössä.

Kaikkien elossa olevien, Suomessa asuvien koirien tunniste- ja haltijatiedot on ilmoitettava vuoden 2023 alusta Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin. Siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja miten kasvattajien ja koiranomistajien tulee jatkossa toimia, kertovat Kennelliiton webinaarissa ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen ja kehittämisasiantuntija Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta.

Webinaari alkaa tiistaina 22.11.2022 klo 18:00. Webinaarin luento-osuuden ja tauon jälkeen on luvassa keskusteluosio, jossa syvennytään muutamaan aiheeseen tarkemmin. Webinaarin ja keskusteluosion juontaa Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Vesa Lehtonen.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua. Linkki webinaariin julkaistaan Kennelliiton sivuille tiistaina 22.11.2022 klo 17:30. Webinaarista tehdään tallenne, joka julkaistaan viimeistään 7 vuorokauden kuluttua webinaarista. Tallenne on katsottavissa 3 kuukauden ajan.

Lue lisää tulevasta viranomaisrekisteristä Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja saa myös Kennelliiton tiedotteesta 28.4.2022.

Pikkujoulut 2022

Pikkujoulut 2022

Seuran pikkujouluja vietetään itsenäisyyspäivän aattona maanantaina 5.12.2022 klo 18 alkaen. Juhlapaikkana toimii metsästysmaja. Lämpimästi tervetuloa!