MMM:n vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategia

MMM:n vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti keväällä 2022 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan esitystä vastuullisen vesilintumetsästyksen ja riistalintutarhauksen strategiaksi. Nyt valmistunut esitys sisältää useita toimia, joilla vahvistetaan taantuvia vesilintukantoja sekä edistetään tarhattujen riistalintujen hyvinvointia.

Lue koko uutinen MMM:n sivuilta linkistä:
https://mmm.fi/-/esitys-vastuullisen-vesilintumetsastyksen-ja-riistalintutarhauksen-strategiaksi-on-valmistunut