Näytteitä ruokavirastolle

Näytteitä supikoirista ja ketuista Ruokavirastolle

Ruokavirasto kaipaa lisää pienpetonäytteitä Kaakkois- ja Itä-Suomesta rabieksen seurantaohjelmaa varten. Kaakkoisrajan syöttirokotuskampanja metsärabieksen torjumiseksi on tänäkin syksynä jatkunut rokotteiden lentolevityksenä maastoon. Kampanjan onnistumista pitää seurata tutkimalla alueelta metsästettyjä tai kuolleena löydettyjä kettuja ja supikoiria rokotemerkkiaineen ja rokotteiden aiheuttamien vasta-aineiden varalta. Eläimet tutkitaan myös rabiesviruksen varalta. Luotettava seuranta vaatii riittävän näytemäärän, ja Suomen rokotusalueella vähimmäismääräksi on katsottu 360 pienpetoa (kettuja tai supikoiria) vuodessa.

Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/kettuja-ja-supikoiria-tarvitaan-naytteeksi-rabieksen-seurantaohjelmaan/